Hračky pro zvídavé
Dřevěné hračky
Hračky
Hračky Epline
Albi
Mindok
Výprodej - slevy
Pěstujeme, chováme

Všeobecné podminky

 Dobrý den, jsme rádi, že jste zavítali do našeho e-shopu. Přejeme příjemné nakupování. Odesláním objednávky stvrzujete, že jste si přečetli podmínky prodeje a souhlasíte s nimi. Faktura je vždy součástí zásilky. PŘI NÁKUPU NAD 2500,- KČ POŠTOVNÉ ZDARMA při platbě předem na účet a zaslání přepravní službou PPL..

 

DOTAZY NA ZBOŽÍ, ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY: Dotazy a objednávky jsou zpracovány do 24 hodin. Pokud nedostanete naši odpověď, kontaktujte nás prosím znovu.

CENA ZBOŽÍ: Ceny jsou včetně DPH. K ceně je nutno připočítat poštovné. Při objednávce nad 2 500,- Kč a platbě převodem a zaslání přepravní službou PPL je poštovné zdarma, při platbě dobírkou je účtováno doběrečné ve výši 45,- Kč.

PLATBA: Platba převodem na účet, složenkou, vkladem v bance: platíte pouze cenu za zboží + poštovné. Platba na dobírku: platíte cenu za zboží + poštovné + doběrečné ve výši 45,- Kč. Při platbě prosím uvádějte přidělený VS, při neuvedení tohoto symbolu není možné platbu správně identifikovat a dochází k prodloužení odeslání zásilky.

TERMÍNY A ZPŮSOB DODÁNÍ: Doba dodání je 10 prac.dnů. Přesto, že se snažíme nabídku zboží každý den aktualizovat, může se stát, že Vámi objednané zboží bude vyprodáno, v takovém případě budete ihned informováni. V tomto případě je možné počkat, až bude zboží naskladněno, nebo Vám zboží dopošleme a náklady na poštovné hradíme my, nebo Vám vrátíme platbu za nedodané zboží. Zboží posíláme Českou poštou nebo přepravní službou PPL. Zásilky odesíláme do dvou dnů od připsání platby na účet. V případě, že dojde k prodloužení doby odeslání (např. nemoc, dovolená), budete informováni. Osobní odběr není možný. Do ciziny nezasíláme.

POŠTOVNÉ A BALNÉ: Doporučená zásilka - 46,- Kč až 60,- Kč (max. rozměr 50x35x5 cm). Doporučený balíček - 74,- Kč až 83,- Kč (max. délka 60 cm a váha 2 kg). Balík do ruky od 130,- Kč. 

PPL: platba převodem - 85,- Kč, platba dobírkou 130,- Kč. 

NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY: Podle § 614 Občanského zákoníku je kupující povinen převzít věc při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží v úložní době, prodávající je oprávněn požadovat poplatek za uskladnění. Nepřevzetí zásilky nelze považovat za odstoupení od smlouvy. V případě, že se nám zásilka vrátí nevyzvednutá, vracíme zaplacenou částku poníženou o skutečné náklady (zaplacené poštovné, obálka). Budete-li mít zájem o další odeslání, je to možné, ale po zaplacení dalšího poštovného. Využíváme službu Fair - Cod. V případě nepřevzetí zásilky zaslané na dobírku Vás nejdříve požádáme o zaplacení nákladů na poštovné a při jejich nezaplacení Vás uvedeme v seznamu nespolehlivých zákazníků. Z tohoto seznamu budete odstraněni po zaplacení dluhu. Nepřevzetí zásilky nelze považovat za odstoupení od smlouvy.

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVKY, STORNO OBJEDNÁVKY: Objednávky jsou dle Občanského zákoníku § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb, považovány za závazné. Objednávka neznamená uzavření kupní smlouvy. K uzavření smlouvy dochází naší potvrzovací zprávou o přijetí objednávky a jejím zpracování. Storno objednávky ze strany zákazníka je možné (e-mailem,sms), pokud zásilka ještě nebyla expedována. Storno objednávky je také možné v případě, že zboží se již nevyrábí, případně došlo-li výrazným způsobem ke změně ceny a kupující změnu ceny neakceptuje. Prodávající si vyhrazuje právo nevyřídit objednávku zákazníkovi, který dříve porušil Podmínky prodeje.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat firmu Aleš Polgár se sídlem Riegrova 401, Chotěboř, 58301 formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi (pokud vracíte veškeré objednané zboží), včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Uplatní-li zákazník právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel dle §53 odst.10 Občanského zákoníku právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (náklady za rozbalení zboží, kontrolu zboží, zavedení zboží zpět do systému, vystavení opravného dokladu, vrácení zboží zpět do prodeje). Tato částka bude zahrnuta do opravného dokladu, který bude vystaven kupujícímu. Vrácení výrobku dodavateli provádí spotřebitel na vlastní náklady. Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Zboží nezasílejte na dobírku, nebude přijato. Odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit, u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal, u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik, u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, vzniká povinnost spolu s vraceným zbožím vrátit i poskytnuté dárky. Odstoupení od smlouvy se vztahuje na konečného zákazníka. Neplatí pro spotřebitele nakupujícího na IČ.

REKLAMACE: Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží poškozeno či odcizeno. V případě, že dostanete poškozený balíček, trvejte na rozbalení balíčku a nechte sepsat reklamační protokol (maximálně do 48 hodin po obdržení balíčku). Pokud chcete reklamovat vadné zboží, přidejte k němu popis vad, fakturu a odešlete balíček na naši adresu. O odeslání balíčku nás informujte, nenahlášené zásilky a zásilky zaslané na dobírku nepřebíráme. Zboží k reklamaci by mělo být dodáno tak, jak bylo převzato od prodávajícího, včetně všech prodejních dokladů, záručního listu apod. Pokud nám dorazí zboží nekompletní či špinavé, může být reklamace zamítnuta a zboží zasláno zpět. V případě neoprávněné reklamace je zboží zasláno zpět zákazníkovi. Zboží nemusí být v původním obalu, zákazník by ale měl zajistit takový obal, aby nemohlo dojít k poškození. Pokud nám dojde zboží v poškozeném obalu, vystavujete se riziku, že zásilka nebude přijata. Jestliže prodávající při nákupu výslovně označil konkrétní vady zboží a právě kvůli nim snížil cenu, nemůžete pak na tyto vady uplatnit záruku. Během prvního půl roku od převzetí věci si kupující může vybrat mezi opravou a výměnou. Není-li to možné, tak mezi slevou a odstoupením od smlouvy. Podmínkou však je, že kupující před převzetím věci o vadě nevěděl nebo ji sám nezpůsobil. Ve zbytku záruční doby máte právo na bezplatnou opravu, jde-li o odstranitelnou vadu. Pokud vadu nelze odstranit (oprava není možná), máte zákonný nárok na výměnu nebo můžete od smlouvy odstoupit, tedy nechat si vrátit peníze. Při oprávněné reklamaci vracíme celou Vámi zaplacenou částku + další náklady na poštovné na zaslání zboží zpět, platba je vrácena převodem na účet. Náklady na poštovné ale musí být v oprávněné výši (doporučená zásilka či balíček), nikoli např. Balík do ruky či EMS, zaslání službou PPL apod. Reklamace bude vyřízena v nejkratším možném termínu, maximálně do 30 dnů. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným používáním či manipulací nebo skladováním. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, které tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení a vady popsané buď u konkrétního inzerátu, nebo v obecně v obchodních podmínkách.

ZTRÁTA BALÍČKU: Všechny zásilky jsou odesílány pouze doporučeně a pokud dojde k jejich ztrátě, je Vám do 30 dnů od podání reklamace u dopravce vrácena celá Vámi zaplacená částka.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Jsme nuceni po dobu vyřízení objednávky uchovávat Vaše údaje. Zavazujeme se, že je neposkytneme dalším osobám (kromě dopravce).

ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ: V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu. Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem. http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ OSTATNÍ: Tyto obchodní podmínky platí pro spotřebitele, který při nákupu nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Některé nformace publikované na těchto stránkách přebírá prodávající z jiných zdrojů, které považuje za důvěryhodné. Přesto prodávající v žádném případě nezodpovídá za správnost a aktuálnost údajů zveřejněných informací.

ODPOVĚDNÁ OSOBA: Polgár Aleš

SÍDLO FIRMY: Riegrova 401, Chotěboř 58301

PRACOVNÍ DOBA: 9,00-11,00, 13,00 - 16,00

KONTAKTY: e-mail: azhracky@gmail.com

DIČ: nejsem plátce.

IČ: 66264227

ŽL vydán MĚSTSKÝM ÚŘADEM V CHOTĚBOŘI, Č.j. MCH-ObŽU/125/2009/Kr/3

Děkujeme za přečtení a máte-li nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Polgár Aleš.